Za sisteme ljepila koje se koriste u unutrašnjosti brodova, čamaca i ostalih plovila, postoje posebni zahtjevi. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije (IMO) osobine protiv požarne zaštite za građevne elemente i materijali koji se koriste U brodogradnji provjeravaju se po posebnim požarnim ispitivanjima na tešku zapaljivost i eventualnu koncentraciju dima i otrova.

Kleiberit ljepila sa zahtjevnim „kormilo certifikatom“ – 303 industrijsko ljepilo za vodootporno lijepljenje – Jedno komponentno poliuretansko ljepilo 501 – Reaktivno PUR ljepilo706 – 332 ljepilo pogodno za lijepljenje svih vrsta furnira – 347 brzo vezajuće ljepilo. 503.9, 506.6, 509, 543.8, 596.6, 700.5.