Glavni zadatak kantiranja je oblaganje rubova ploča koje će biti zaštićene od vlage i imati temperaturnu postojanost. Time štitimo potrošače i dizajnere.

Glavne prednosti PUR HOT MELT ljepila su:

  • Najviša vodo otpornost (kemijsko umrežavanje ljepila na spoju uslijed reakcije PUR+vlaga)
  • Visoka čvrstoća – omogućuje strojnu obradu dijelova nakon vrlo kratkog vremena
  • Najviša temperaturna postojanost od -40 do 140*C (kod EVA =90*C)
  • Ekonomična potrošnja ljepila (=150 g/m2), EVA =230 g/m2 ili više
  • Niska radna temperatura PUR cca 135*C
  • Raspon velikih brzina linije PUR od 1 m/min do 100 m/max
  • Moguća obrada svih rubova (PVC, ABS, furnira, metala, umjetnog kamena, stakla i dr.
  • Tanji spoj od spoja EVA i PO ljepilima

NOVORAZVIJENO PUR HOT MELT ljepilo KLEIBERIT 707.6.40 za kantiranje može 24 sata biti u otvorenoj posudi – melteru, a slijedeći dan se može nesmetano raditi dalje kao sa EVA ljepilima.

U pakiranju od 400 g namijenjeno je za premeltere malih zapremnina. Vrlo je jednostavno punjenje premeltera, a znatno je kvalitetnije od PUR ljepila u granulama jer kod pakiranja granulata ljepilo je već odradilo dio mreženja (crosslinking).

Preuzmi brošure: