1 KOMP. PUR LJEPILA su ljepila koja se stvrdnjavaju umreživanjem vlage u zraku. 

Karakteristike 1 KOMP. PUR ljepila:

  • izrazito čvrsto povezuju
  • otporna na temperaturu i vodu
  • D4 kvalitete
  • imaju različita otvorena vremena
  • spora su i brzo vezajuća

1 KOMP. PUR ljepila primijenjuju se:

  • kod teško vezivih materijala kao što su kamen i plastika
  • u proizvodnji vrata i prozora
  • za lijepljenje ploča
  • za lijepljenje sendvič panela