EVA ljepila za topljenje (za kantiranje) uglavnom se koriste u drvnoj i plastičnoj industriji te u industriji filtera.

Karakteristike EVA ljepila za topljenje (za kantiranje):

  • svojstva su im prilagođena odgovarajućim zahtjevima
  • otporna na toplinu
  • odlikuje ih brza mogućnost obrada

 

Vrste EVA ljepila za topljenje (za kantiranje) i njihova primjena:

– U proizvodnji rubova namještaja:

  • 774.4: koristi se za lijepljenje PVC, ABS, rubova od furnira, smolastih i lakiranih rubova na bazi celuloze, temp. postojanost 70 °C, niska cijena, dobra početna čvrstoća omogućuje jednostavnu obradu nakon lijepljenja pri brzinama od 20 do 60 m/min
  • 777.2: ljepilo sa visokom otpornošću na temperaturu, koristi se za lijepljenje rubova od PVC, ABS, melamina, laminata, poliestera, temp. postojano na 90 °C, kratkotrajno i do 120 °C
  • 788.3 – 788.6: ljepila nižih radnih temperatura (140 °C) i brzina linija za krivolinijsko kantiranje

  • 773.3: ljepila bez punila, ljepila najviše kvaliteta u EVA ponudi ljepila

 

– U oblaganju profila:

  • 746: visoka početna ljepljivost, pogodna su za oblaganje složenih profila i lijepljenje teško zalijepljivih površina, npr. kaširani furnir
  • 743: visoka početna ljepljivost, otporna su na toplinu i hladnoću, profil ne puca zimi, koriste se za oblaganje zasmoljenim papirnim folijama