PVAC disperzijska ljepila su ljepila na bazi vode, a odlukuje ih duga tradicija i velika distribucija u lijepljenju.

Karakteristike PVAC disperzijskih ljepila:

 • različite vrste bijelih PVAC disperzijskih ljepila
 • moguće ih je nanositi na jednu ili obje plohe
 • uz dodatak učvršćivača mogu se upotrebljavati i za vanjsku upotrebu (D3 i D4)
 • otvoreno vrijeme iznosi  5 – 10 min, a ovisi o temperaturi i vlagi

 

Normativi:

 • D1: unutrašnja upotreba, maksimalna vlaga do 15%
 • D2: unutrašnja upotreba, kratka izloženost vodi u slučaju da je drvo zaštićeno/ površinski obrađeno
 • D3: unutrašnja upotreba, produžena izloženost vodi u slučaju da je drvo zaštićeno/ površinski obrađeno
 • D4: vanjska upotreba, vodootporno

 

PVAC disperzijska ljepila primijenjuju se za:

 • građevnu stolariju
 • elemente od masivnog drveta (lijepljene dužinski i širinski)
 • furniranje
 • lijepljenje papirne folije
 • proizvodnju dvoslojnog i troslojnog parketa
 • kaširanje

 

Vrste PVAC disperzijskih ljepila:

 • 303.0: vodo otpornost D3- D4, DIN/EN 204, visoka otpornost na temperaturu prema WATT 91 >7N/mm2, izvrsni rezultati, uz dodatak turbo učvršćivača 5% dobije se D4 kvaliteta lijepljenja, napravljena smjesa sa učvršćivačem traje 8 sati te nakon toga ljepilo prelazi i D3-D4 kvalitetu. Moguće je ponovnim dodavanjem 2,5% učvršćivača ponovno postići kvalitetu sa istim svojstvima (dakle ljepilo se upotrebljava ovisno o željenoj namjeni)
 • 300.0: D3 DIN/EN 204, visoka otpornost na temperaturu prema WATT 91 >7N/mm2
 • 301.2: D3 DIN/EN 204, WATT 91
 • 304.4: + 808.0 EPI sistem, otvoreno vrijeme 8 – 9 min, DIN/EN 204, WATT 91 : 12,6 N/mm2 – za egzote i tkz. masna drva
 • 320.0: D2, za lijepljenje furnira, špan ploča, za tvrda i meka drva, bez formaldehida
 • 347.0: brzo vezajuće ljepilo, za brzu obradu, DIN/EN 205, dobra otpornost na vlagu, elastična fuga, jako izdašno