PUR ljepila za grafičku industriju

Izrađujete li knjige, časopise ili brošure?

KLEIBERIT je razvio modernu paletu proizvoda specijalno za tržište grafičke industrije. Ovi proizvodi su pogodni za nanos sa valjkom, pomoću dizne i mogu se upotrijebiti sa svakom uobičajenom mašinom za nanos.

KLEIBERIT je razvio niz proizvoda posebno za uvezivanje knjiga koji udovoljavaju svim zahtjevima, kako u pogledu tehnologije proizvodnje, tako i u pogledu rukovanja i kvalitete krajnjeg proizvoda. Posebno reaktivni ljepljivi sustavi ispunjavaju najviše zahtjeve, što se posebno odnosi na sigurnost, zdravlje i zaštitu okoliša.

                         

Takva visoko PUR sofisticirana ljepila nisu reaktivnai i djeluju na temperaturi od 160 do 180 °C.

Više informacija o PUR ljepilima za uvezivanje knjiga možete pronaći u našim informativnim brošurama:                                             

712.6/712.7
Preuzmi pdf
KATALOG
Preuzmi pdf